Đối tác tiếp thị toàn diện

Từ quảng cáo đến thương mại


Được thành lập bởi 1 nhóm đam mê tiếp thị, chúng tôi luôn trăn trở trong việc giúp đỡ các công ty vừa và nhỏ tại Việt Nam có thể nâng cao chiến lược tiếp thị của họ và xây dựng được kinh doanh bền vững hơn. 

SEMS sẽ dần trở thành trụ cột trong nền kinh tế của Việt Nam trong 30 năm tới. 

Sứ mệnh của chúng tôi là:

  • Giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng được mạng lưới và thị trường.
  • Mang cho họ cơ hội tiếp cận công nghệ và những kỹ năng cốt lõi.